Kiezen voor Weenink & Jansen

WOZ-TAXATIES

WOZ-Waarde te hoog vastgesteld?

Ga dan nu naar: www.bezwaarwozwaarde.nl en doe de gratis waardescan!

Ieder jaar valt er weer een WOZ-beschikking bij u op de mat. In deze beschikking kunt u aflezen wat de WOZ-waarde van uw woning is. Een spannend moment, want de WOZ-waarde bepaalt de hoogte van verschillende belastingen en heffingen, zoals:

  • onroerendezaakbelasting (OZB)
  • eigenwoningforfait
  • watersysteemheffing
  • afvalstoffenheffing
  • rioolheffing
  • erf- of schenkbelasting.

Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger deze belastingen en heffingen uitvallen (dit kan per gemeente verschillen).
Bereken hier uw voordeel bij een lagere WOZ-waarde.

Gratis hulp bij WOZ-bezwaar

Vindt u de vastgestelde WOZ-waarde voor uw woning te hoog en wilt u proberen die te verlagen? Bezwaar WOZ Waarde is een landelijk initiatief van NVM makelaars met juridische ondersteuning van gecertificeerd WOZ-taxateur John Schokker die u hierbij kunnen helpen. De NVM makelaars van Go! makelaars zijn aangesloten bij dit netwerk. Zij kunnen u helpen met de taxatie en namens u bezwaar maken, deze service is volledig kosteloos. Ongeacht het resultaat van het bezwaar zitten er voor u GEEN kosten aan dit proces verbonden. De gemeente zal in het geval het bezwaar gegrond wordt verklaard de lokale makelaar een vergoeding voor de taxatie dienen te betalen. Indien de WOZ waarde wordt bijgesteld betekent dit voor u dat u een aangepaste WOZ beschikking krijgt en daarmee minder belastingen en aan de WOZ waarde gekoppelde heffingen betaalt.

WOZ-bezwaarschrift indienen: zo werkt het

Meldt u nu geheel vrijblijvend aan via de website: www.bezwaarwozwaarde.nl en vul de waardescan in. U hoort dan zo snel mogelijk of uw WOZ-waarde klopt. Vervolgens kunt u besluiten of u uw WOZ-bezwaar door ons wilt laten opstellen en indienen bij de gemeente. U kunt ons machtigen om tegen deze aanslag binnen 6 weken na dagtekening van de WOZ beschikking bezwaar te maken bij uw gemeentebestuur. Wij maken dan namens u KOSTELOOS bezwaar tegen de beschikking/aanslag. In dat geval krijgt u een account en wachtwoord zodat u via deze website de ontwikkelingen rond uw WOZ-bezwaar kunt volgen.

Instructievideo Bezwaar WOZ-waarde formulier

Middels deze video leggen wij u stapsgewijs uit hoe u eenvoudig het aanvraagformulier invult op deze website, voor het maken van uw bezwaar tegen de hoogte van de WOZ-waarde van uw woning: www.bezwaarwozwaarde.nl/video